Информационная база Движения
создателей родовых поместий


Информационная база Движения создателей родовых поместийsolaris25mvojhsrdpwmwrmlokv57au7r3rcojarm53nhupyp6z6egqd.onion
Хорошие газеты
Газета Быть добру Международная газета
"Быть добру"

Родная газета

Международная газета
"Родная газета"

Газета Родовое поместье

Международная газета
"Родовое поместье"

Подписаться на рассылки
Подпишись на рассылку "Быть добру"
Рассылка для тех, кто совершенствует среду обитания: как сделать, чтобы всем было хорошо. А на Земле быть добру!

Рассылка группы Google "Быть добру" Электронная почта (введите ваш e-mail):

Рассылка Subscribe.Ru "Быть добру"
Подписаться письмом

Подпишись на рассылку "Движение создателей родовых поместий"
Рассылка для тех, кому интересен образ жизни на земле в гармонии с природой в своём родовом поместье. Родовое поместье – малая родина.

Рассылка группы Google "Движение создателей родовых поместий" Электронная почта (введите ваш e-mail):


Группы
Проект закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины о родовом поместье» с пояснительной запиской (на укр. языке)

Скачать в формате Word http://bytdobru.info/doc/naridea.rar

Проект
 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до Конституції України
Про родове помістя
 
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, № 2, ст. 44)

 

 

 

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:                              
 
І. Внести до Конституції України (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 30, ст. 141) такі зміни:
 
1) доповнити статтею 481 такого змісту:
 
"Стаття 481. Кожній бажаючій українській сім’ї безоплатно виділяється один гектар землі для облаштування на ньому родового помістя. Земля виділяється у довічне користування з правом передачі у спадщину. Вироблена у родовому помісті продукція, як і сама земля, не обкладається ніякими податками".
 
ІІ. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 
 
Президент України                                                                                      ___________
 
м. Київ, ________ 20 __ року
№ _________
 
 
 
 
Пояснювальна записка
до проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України
"Про родове помістя"
 
1. Обґрунтування необхідності прийняття закону
Проект Закону України про внесення змін до Конституції України "Про родове помістя" підготовлено на виконання Указу Президента України "Про родове помістя" від _________ р. № ______.
У країні посилюється депресивний стан, він охоплює все більшу частину людського співтовариства. Неякісні продукти харчування, у тому числі з розвинених країн, призводять до захворювань. Зростають злочинність і наркоманія, жінки все менше відчувають бажання народжувати дітей. Населення старіє, вмирає, що призводить до загострення демографічної кризи.
Народжуваність забезпечує тільки половину необхідного відтворення населення, тобто для заміни покоління батьків такою же кількістю покоління дітей. За період між переписом 1959 і 2001 років частина осіб у віці 60 років і вище виросла з 10,5 до 21,4 відсотки. При цьому старіння йде винятково за рахунок зниження народжуваності, а не за рахунок підвищення тривалості життя в старших вікових групах.
Також спостерігається різка нерівномірність старіння по типах населених пунктів (за даними перепису 2001 року, частина осіб у віці до 60 років і більше в містах складала 19,1 відсоток, а в сільській місцевості – 26,1 відсотка) і за статтю (на 100 жінок у віці 60 років і більше приходиться 56 чоловіків, у тому числі в містах – 59, а в селах – 54). Різниця в тривалості життя по ознаці статті приводить до поширення жіночої самітності в похилому віці.
У сфері сімейної політики і народжуваності була прийнята Концепція, що бачить основною метою формування системи особистих і суспільних цінностей, орієнтованих на створення сім’ї з двома дітьми, зміцнення і підвищення виховного потенціалу як основного центра відтворення населення. Одним із пріоритетних напрямків державної підтримки сім’ї є твердження високого соціального статусу сім’ї шляхом збагачення шлюбно-сімейних традицій, підвищення статусу материнства і батьківства в суспільстві, формування механізму стимулювання населення до ведення здорового способу життя.
Вважається, що подолання демографічної кризи можливо тільки за умови істотного підвищення рівня життя широких прошарків населення, здійснення цілеспрямованого впливу з боку держави на перетворення соціальної інфраструктури.
Не варто очікувати, що з підвищенням рівня життя виросте і народжуваність. Якби зв’язок був такий простий, то не скорочувалася б народжуваність в усіх без винятку економічно розвитих країнах до рівня, що не забезпечує навіть простого відтворення покоління батьків.
Навіть якщо держава істотно підвищить розмір матеріальної допомоги при народженні дитини і щомісячну допомогу матері з догляду за дитиною, це не вирішить демографічної проблеми. Сплеск народжуваності спочатку може і буде, але потім скоротиться. Тому що матеріальне забезпечення ще ніколи не призводило до росту кількості народжених дітей. Діти народжувалися і під час війни, голоду, у післявоєнні роки. Сьогодні спостерігається навіть зворотна ситуація. В економічно благополучних країнах, особливо в заможних сім’ях дуже рідко можна побачити двох-трьох і більш дітей. Частіше зупиняються на одному, що не забезпечує простого відтворення населення цих країн. Чисельність населення постійно скорочується. Ці країни заполонили китайці як найбільш численною нацією.
Уся справа у впевненості в завтрашньому дні, у прекрасному майбутньому народжених дітей. І якщо мати не бачить перспектив, то і народжувати дітей не буде. Раз збільшується кількість безплідних жінок і чоловіків у тих країнах, що вважаються забезпеченими, і зменшується кількість дітей, значить люди самі почувають, що в цих країнах немає перспектив для майбутнього. І не треба нам рівнятися на них, треба сім’ю зміцнювати, сімейні цінності відроджувати, родові корені зміцнювати.
Немаловажне значення для підвищення рівня народжуваності має сприятлива екологія, чисте повітря і вода, найсвіжіші і найсмачніші фрукти й овочі, позитивні емоції. Усі ці фактори можна сумістити, злити воєдино в родовому помісті. Держава в особі обранців народу може дати людині таку можливість і всіляко захищати права своїх громадян на цю частину Батьківщини. А вже то, яким його зроблять довічні власники родових помість – залежить тільки від них. Чи захочеться в ньому жінкам народжувати дітей чи ні.
Сім’я – це краще середовище для виховання і розвитку дітей, а діти, як відомо – це підростаюче майбутнє країни. Значить, майбутнє держави безпосередньо залежить від благополуччя кожної окремо взятої сім’ї і її достатку. У держави є можливість створити умови для зміцнення сім’ї, підвищення її благополуччя не на словах, а на ділі. Пора вже перестати гасла проголошувати та красиві слова кидати на вітер - про дітей, матерів, про цінності сім’ї і благополуччя народу. Пора реально показати свою турботу майбутньому України, зацікавленість в майбутньому сім’ї і держави шляхом введення в законодавство нового правового інституту – довічного користування земельною ділянкою для облаштування родового помістя з правом передачі у спадщину. Місце, в якому росте і набирається сил, харчуючись соками землі рідної, майбутнє країни.
Рис.1. Один із проектів родового помістя.
 
2. Цілі і завдання прийняття закону
Основною ціллю проекту закону є зменшення безробіття в країні, забезпечення прожитковим мінімумом незаможних та малозахищених сімей, вирішення проблем з біженцями, гарантування продовольчої безпеки країни.
Закон передбачає вирішення таких завдань як проведення державної політики спрямованої на зміцнення сімейних цінностей, роду, підвищення добробуту населення, зміцнення здоров’я, вирішення питання безробіття.
Цей закон закладає основи відродження України, тривалого сталого розвитку суспільства і держави шляхом відродження сільських територій і сільського господарства країни. Гарантуючи право громадян України на землю як основне національне багатство, цей закон розвиває пріоритет землі як основи життя і діяльності людини і стверджує значення землі для людини як невід’ємного надбання його сім’ї і роду.
У відповідності з цим законом кожній бажаючій українській сім’ї гарантується право на облаштування свого родового помістя. Це право включає в себе вибір кожною бажаючою сім’єю земельної ділянки для облаштування на ній родового помістя, її безоплатне надання державою, довічного користування її з правом передачі у спадщину.
Розмір земельної ділянки, що безоплатно надається сім’ї для облаштування родового помістя, встановлюється рівним 1 гектару. Така площа дозволить створити на земельній ділянці збалансовану екологічну систему з плодових, ягідних, горіхоплідних та інших багаторічних насаджень, з наявністю водних об’єктів і зелених масивів - місць мешкання тварин: звірів, птахів, комах та інших живих організмів.
Діяльність громадянина та членів його сім’ї із ведення на такій земельній ділянці природосообразного господарства здійснюється заради створення більш досконалого середовища існування для своїх дітей, онуків і правнуків, що надає облаштування земельної ділянки родового помістя природоохоронний і природовідновлюваний характер. Пріоритет при веденні такого господарства надається значенню землі як природного об’єкту, що охороняється в якості найважливішої складової частини природи, і природному ресурсу, що використовується в інтересах нинішніх і майбутніх поколінь.
Різноманіття видів сільськогосподарської діяльності (садівництво, городництво, виноградарство, квітникарство, бджільництво, рибництво, птахівництво, звірівництво, тваринництво тощо) дозволяє максимально наблизити виробництво сільськогосподарської продукції в такому господарстві до природних процесів організації екосистем, творцем і регулятором яких є людина і його сім’я, які живуть на цій землі з покоління в покоління (родом).
Поєднання сільськогосподарської та природоохоронної діяльності з постійним проживанням людини і його сім’ї (роду) на цій землі направляє всю життєдіяльність творців родових помість на вдосконалення середовища існування. Це проявляється в покращенні ґрунтової структури землі та її родючості, впровадження екологічних систем землеробства, збереження і примноження рідкісних і цінних порід рослин, поліпшення насіннєвого фонду, збереження і поліпшення генофонду тварин, птахів і бджіл, створення різноманітних видів ландшафтної архітектури та садово-паркового мистецтва, озелененні сільських територій, ведення здорового образу життя, розвитку свого духовного і творчого потенціалу, народження здорових і творчо розвинених дітей, відновлення сільської культури, відродження споконвічних народних ремесел, обрядів, свят.
Життя в сільській місцевості не тільки повертає людину до природи, але й пробуджує любов до неї, працьовитість. Роблячи постійним коло спілкування, сприяє зростанню відповідальності за свої вчинки, чесності у взаєминах, взаємодопомоги. Творча праця творців родових помість, з посильним залученням старшого і молодого поколінь, наочність результатів такої праці дозволяють забезпечити гідну старість старшого покоління і підняти на якісно новий рівень процес виховання і навчання дітей та молоді.
Особливе соціальне призначення родового помістя і екологічно затребуваний характер діяльності творців родових помість обумовлює немайновий характер права на родове помістя. Це проявляється:
- в безоплатному наданні земельних ділянок для облаштування родових помість бажаючим українським сім’ям;
- у звільненні цих сімей від податків на вироблену продукцію і на земельну ділянку для облаштування родового помістя;
- неприпустимість звернення стягнення на земельну ділянку та розташовані на ній житлові будівлі за зобов’язаннями громадянина та членів його сім’ї.
Немайновий характер права на родове помістя проявляється також у тому, що до такої земельної ділянці не застосовується режим нерухомого майна – її не можна купити, продати, закласти, здати в оренду, розділити на частини, передати юридичній особі і т.п., так як родове помістя є місцем укорінення роду і його невід’ємним надбанням. Це обумовлює довічний (вічний) характер користування земельною ділянкою для облаштування родового помістя з правом передачі її у спадщину, неможливість конфіскації родового помістя і неприпустимість його вилучення для державних або суспільних потреб. Введення та гарантування державою цих положень є однією з найважливіших складових цього закону.
Міцність і непорушність прав на землю, впевненість людини в тому, що ця земля надана їй назавжди, що вона перейде її дітям, онукам і правнукам, є найпершою умовою виникнення таких відносин по використанню землі, за яких у людині пробуджується бажання вкладати в землю свою працю на століття і покращувати цю землю заради блага самої себе і своєї сім’ї, яка на цій землі разом з нею і проживає. Таким чином, природне прагнення людини поліпшити середовище свого існування і створити добробут своєї сім’ї призводить до поліпшення природного середовища, зміцнення народного господарства і підвищення добробуту держави в цілому.
Особливе правове становище родової землі, яка є неподільною частиною держави і невід’ємним надбанням громадянина, відкриває йому перспективу матеріального і духовного зростання, дає йому і його нащадкам впевненість у завтрашньому дні, довіра до керівництва країни, сприяє згуртуванню всього народу. На зміну людині-споживачеві повернеться людина-творець, відповідальна за свою сім’ю, свій рід, відповідальна за процвітання своєї Батьківщини. Завдяки цьому в Україні почнеться розвиток природосообразного господарства, порожні землі покриються садами, кожна бажаюча сім’я зможе забезпечувати себе екологічно чистими продуктами харчування, проживати в сприятливому навколишньому середовищі, побудувати свій будинок на своїй землі, залишити своїм дітям і онукам більш досконале середовище існування, подарувати їм Батьківщину.
Усвідомлена любов до Батьківщини, уособленням якої стане своє родове помістя, і формування нового обличчя української держави, що складається з прекрасних родових земель, створять умови для відновлення втрачених загальнонаціональних цінностей, відродження родових засад та добросусідства різних народів, збереження цілісності країни і множення природних багатств. Нові парадигми відносин між людиною, суспільством і природою стануть основою оздоровлення нації, народу, предметом захисту і фундаментом нової, екологічно здорової економіки, продовольчої безпеки держави. Україна стане на шлях цивілізації, гідної третього тисячоліття.
Рис.2. Один із проектів родового помістя.
 
3. Загальна характеристика і основні положення проекту закону
Закон складається з однієї статті.
Даний законопроект визначається Президентом України як невідкладний і повинен розглядатися Верховною Радою України позачергово, згідно частини другої статті 93 Конституції України.
 
4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання
На даний момент нормативно-правова база у відношенні родових помість, земельних ділянок для облаштування родових помість, родових поселень у законодавстві України й у міжнародному праві відсутня. Це зовсім новий інститут для законодавства. При створенні проекту закону автори керувалися Конституцією України, Постановою Верховної Ради України  „Про Декларацію про загальні засади державної політики України стосовно сім’ї та жінок”, Постановою Верховної Ради України „Про Концепцію державної сімейної політики”, Ухвалою Кабінету Міністрів України від 14.03.01 р. № 243 „Про програму „Українська батьківщина”, Декларацією про державний суверенітет та іншим законодавством.
 
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Виділення земель для облаштування родових помість призведе до скорочення надходжень коштів до бюджетів від сплати податку на землю. Але це з лишком компенсується тими позитивними перетвореннями, які відбудуться згодом.
Облаштування родових помість бажаючими сім’ями призведе до їх матеріального, фінансового росту, а також розвитку держави в цілому. Спочатку повністю зникне безробіття, так як людина, яка не знайшла собі застосування у звичайній для сьогоднішнього дня промисловості або іншої комерційної, або державній структурі зможе повністю або частково присвятити себе роботі, а точніше сказати, творенню в своєму помісті. Відсутність безробітних відразу визволить грошові ресурси на їх утримання. Забезпеченість продовольством за рахунок цих сімей позбавить державу від будь яких витрат на сільгоспвиробництво. Прожитковим мінімумом будуть забезпечені незаможні сім’ї, оскільки власники помість самостійно зможуть вирощувати на них продукти харчування (овочі, фрукти, ягоди, горіхи), саджанці, лікарські трави, отримувати бджолопродукти, яйця, молоко, кисломолочні продукти та інше, а надлишки продавати.
Незвичайні зміни в Україні притягнуть увагу багатьох людей в усіх країнах світу. Про значну зміну образу життя більшості українців стане писати преса всіх країн світу. В Україну хлине величезний потік туристів. Уряд зможе встановити великі збори з кожного в’їжджаючого в країну іноземця. Людям з різних країн захочеться подихати повітрям України, яке стане цілющим, випити живої води, скуштувати плодів, яких ніде в світі не буде існувати (вирощені в родовому помісті з любов’ю для себе), самим поспілкуватися з людьми, які облаштовують прекрасні оазиси.
 
6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття закону
Прийняття Закону дозволить забезпечити наступні позитивні перетворення:
- зниження напруги і депресії в суспільстві;
- зменшення безробіття в країні;
- забезпечення прожитковим мінімумом незаможних та малозахищених сімей;
- вирішення проблем з біженцями;
- гарантування продовольчої безпеки країни;
- поліпшення демографічної ситуації в країні;
- забезпечення громадян України основним національним багатством – землею;
- покращення здоров’я народу і його генофонду;
- розвиток туризму;
- покращення навколишнього природного середовища;
- проведення державної політики спрямованої на зміцнення сімейних цінностей, роду, підвищення добробуту населення, зміцнення здоров’я.
- відродити село на якісно новій основі;
- заселити знелюдненні землі далекі від великих торгових центрів;
- розселити мегаполіси і великі міста, що зменшить навантаження на їх інфраструктуру;
- знизити соціальну напруженість у суспільстві та безробіття;
- назавжди позбутися злиднів і бідності;
- полегшити вирішення житлової проблеми;
- зміцнити інститут сім’ї, що сприяє вирішенню демографічної проблеми;
- поліпшити екологію середовища проживання людей;
- знизити криміногенну напруженість;
- зменшити потреби в дитячих будинках і будинках престарілих;
- відновити родючість сільськогосподарських земель;
- поліпшити забезпечення громадян екологічно чистими продуктами харчування;
- закласти довгострокові проекти зі створення плодових, лісових та інших багаторічних насаджень;
- охопити природоохоронною діяльністю широкі верстви населення;
- зберегти і примножити біологічне різноманіття рослинного і тваринного світу;
- зміцнити екологічну безпеку держави.
У сукупності це дозволить забезпечити міцний фундамент духовного відродження суспільства, зміцнення держави, її суверенітету, послужить гарантом згуртування всіх громадян, цілісності і процвітання України.
 
 
__________________________                                                                   __________________
 
 
"___" __________________ 20__ р.
 

--- Подпишись на рассылку "Быть добру"... --- --- Информационная политика портала... ---

--- Приобрести экотовары "Быть добру"... ---

Поделиться в соц. сетях

Нравится