Информационная база Движения
создателей родовых поместий


Информационная база Движения создателей родовых поместийХорошие газеты
Газета Быть добру Международная газета
"Быть добру"

Родная газета

Международная газета
"Родная газета"

Газета Родовое поместье

Международная газета
"Родовое поместье"

Подписаться на рассылки
Подпишись на рассылку "Быть добру"
Рассылка для тех, кто совершенствует среду обитания: как сделать, чтобы всем было хорошо. А на Земле быть добру!

Рассылка группы Google "Быть добру" Электронная почта (введите ваш e-mail):

Рассылка Subscribe.Ru "Быть добру"
Подписаться письмом

Подпишись на рассылку "Движение создателей родовых поместий"
Рассылка для тех, кому интересен образ жизни на земле в гармонии с природой в своём родовом поместье. Родовое поместье – малая родина.

Рассылка группы Google "Движение создателей родовых поместий" Электронная почта (введите ваш e-mail):


Группы
Правовые основания заготовки дров из сухостоя и валежника в лесу без специальных разрешений в Украине

опубликовано в Портал (Агентство) 01 ноября 2016

 

В Украине заготовку дров в лесу в виде сухостоя и валежника можно осуществлять без каких-либо специальных разрешений. В этой статье приводятся данные правовые основания.
Скачать статью в Ворде для распечатывания http://bytdobru.info/doc/doc/drova.rar (версия от 09 марта 2018 г., дополнение к 31 октября 2016 г.)
 
Так, в научно-практическом комментарии к статье 246 Уголовного кодекса Украины «Незаконная рубка леса» говорится, что «по ст. 246 следует квалифицировать посягательство на сырорастущие (живые) деревья и кустарники, которые находятся на корню (не разделены от корней), в т.ч. рубку сеянцев, саженцев, подлеска».
(Это же подтверждается и другими правовыми источниками, которые будут рассмотрены ниже.)
 
То есть, незаконная рубка относится к заготовке древесины только живых деревьев и кустарников без специальных разрешений.
Поскольку сухостойные и валежные деревья и кустарники не относятся к живым (деревьям и кустарникам), то нет необходимости получать данные разрешения.
А получать специальные разрешения необходимо для заготовки древесины живых деревьев и кустарников.
И соответственно заготовка (рубка) сухостойных и валежных деревьев и кустарников без специальных разрешений не относится к не законной рубке.
 
***
Науково-практичний коментар до статті 246 Кримінального кодексу України. Незаконна порубка лісу
Незаконна порубка дерев і чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, що заподіяло істотну шкоду, а також вчинення таких дій у заповідниках або на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, або в інших особливо охоронюваних лісах -
карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією незаконно добутого.
 
1. Об'єкт злочину - встановлений порядок охорони, раціонального використання і відтворення лісу як важливого елемента навколишнього природного середовища.
2. Предмет злочину - дерева і чагарники, які ростуть у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, у заповідниках або на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду.
За ст. 246 слід кваліфікувати посягання на сироростучі (живі) дерева і чагарники, які знаходяться на пні (не відділені від коріння), у т.ч. порубку сіянців, саджанців, підліска.
 
***
Также, в научно-практическом комментарии к статье 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Незаконная рубка, повреждение и уничтожение лесных культур и молодняка» упоминается, что «под повреждением деревьев и кустарников понимается причинение вреда дереву или кустарнику, что приводит к прекращению его роста или если и не прекращает рост, но меняет первоначальное состояние деревьев и кустарников на худшее.
 
То есть, тоже идёт речь о незаконной рубке и повреждении живых деревьев и кустарников (прекратится рост может только у живых, а не мёртвых, деревьев и кустарников).
 
Стаття 65 КУпАП. Незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка
 Незаконна порубка і пошкодження дерев і чагарників; знищення або пошкодження лісових культур, сіянців або саджанців у лісових розсадниках і на плантаціях, а також молодняка природного походження і самосіву на площах, призначених під лісовідновлення,-
 тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від семи до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері охорони та раціонального використання лісів (див. Лісовий кодекс України).
Предмет посягання - дерева, чагарники, інші лісові культури та молодняк.
2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у незаконній порубці і пошкодженні дерев і чагарників; знищенні або пошкодженні лісових культур, сіянців або: саджанців у лісових розсадниках і на плантаціях, а також молодняка природного походження і самосіву на площах, призначених під лісовідновлення (формально-матеріальний склад).
Незаконна порубка полягає у рубці дерев та чагарників без спеціального дозволу або з порушенням встановлених правил рубки.
Під пошкодженням дерев та чагарників розуміється завдання шкоди дереву або чагарнику, що зумовлює припинення його росту або якщо і не припиняє росту, але змінює первісний стан дерев і чагарників на гірший. Пошкодження може здійснюватися різними способами: під час переміщення деревини, механічними засобами, під час рубки інших дерев та іншим шляхом м'яття, роздроблювання, знищення частини дерева чи чагарнику тощо.
 
Следует отметить, что «Незаконна порубка полягає у рубці дерев та чагарників без спеціального дозволу або з порушенням встановлених правил рубки.» - относится к живым деревьям и кустарникам и не имеет отношение к мёртвым деревьям и кустарникам (сухостою и валежнику).
(Это же подтверждается из решения Харьковского апелляционного административного суда № 820902614 от 25.11.14 г.
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/41725043, извлечение которого приводится ниже.)
 
***
Часть 2 статьи 70 Лесного кодекса Украины «Заготовка древесины» предусматривает: «Для заготовки древесины во время рубок главного пользования в первую очередь предназначаются поврежденные, те, что усыхают, другие древостои, требующие срочной рубки по своему состоянию, и древостои, вышедшие из подсочки».
(Для заготівлі деревини під час рубок головного користування в першу чергу призначаються пошкоджені, ті, що усихають, інші деревостани, що потребують термінової рубки за своїм станом, і деревостани, які вийшли з підсочування.)
 
В данной статье Лесного кодекса Украины к заготовке древесины относятся только живые деревья и кустарники. И к заготовке (рубке) древесины не относятся сухостой и валежник.
 
***
Кроме этого, несколько судебных решений подтверждает, что сбор сухостойного валежника не запрещён и валежные деревья не являются предметом незаконной рубки (на то они и валежные - от слова "валяться", т.е. "срубить" их невозможно по определению, даже если очень захочется).
То есть, заготовка (рубка) мёртвых деревьев и кустарников (валежника и сухостоя) без специальных разрешений не относится к незаконной рубке.
 
Категорія справи № 1510180612 Кримінальні справи; Злочини у сфері службової діяльності; Зловживання владою або службовим становищем.
Надіслано судом не визначено. Зареєестровано 24.04.2012. Оприлюднено 24.04.2012.
Дата набрання законної сили 07.05.2012
Дело № 1510180612
Производство № 1151023812
П Р И Г О В О Р
И М Е Н Е М    У К РА И Н Ы
19.04.2012                                                                       г.Измаил
Измаильский горрайонный суд   Одесской области
У С Т А Н О В И Л
ОСОБА_1, будучи должностным лицом, являясь   работником правоохранительного органа, назначенный согласно приказа ГП «Измаильское лесное хозяйство» № 68-к (а) от 14.09.2010 на должность лесничего Измаильского лесничества ГП «Измаильское лесное хозяйство», наделенный организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, на которого возложены обязанности по выявлению правонарушений 24.08.2011 года, находясь в роще Кислицы, квартале №45, участке №3 Измаильского района Одесской области, увидел гр. ОСОБА_2, который собирал сухостойный валежник (дрова валежные). ОСОБА_1, достоверно зная, что сбор сухостойного валежника не запрещен, подойдя к указанному гражданину сообщил, что собирать дрова без разрешения лесной охраны нельзя и потребовал паспорт гражданина Украины, с целью узнать паспортные данные для дальнейшего незаконного привлечения ОСОБА_2 к административной ответственности.
суд, -
П Р И Г О В О Р И Л
Признать виновным и подвернуть наказанию
ОСОБА_1
- по ст. 364 ч.3 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины к 5                  ( пять) годам лишения свободы в уголовно - исполнительном учреждении без лишения ее права занимать должности связанные организационно - распорядительными и административно - хозяйственными функциями;
 
***
Категорія справи № 820902614 не визначено.
Надіслано судом не визначено. Зареєестровано 04.12.2014. Оприлюднено 09.12.2014.
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 листопада 2014 р.Справа № 820902614Колегія суддів Харківського апеляційного адміністративного суду у складі
Також, як вбачається з довідки ДП «Куп'янське лісове господарство» від 05.06.2014р. № 07-25586 по факту виявлення під час ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Куп'янський лісгосп» у 2013 році в кварталі 45 виділ 16 Куп'янського лісництва пенька діаметром 52 см від валіжного дерева дуба в правоохоронні органи не повідомлялося, оскільки в відповідно до ст.65 КУпАП наступні насадження та деревина не є предметом вказаного порушення вітровальні дерева і деревостани, повалені з корінням вітром, буреломні дерева, зламані вітром (як правило - нижче розташування крони), трусок - тобто мертві стовбури дерев, що лежать на поверхні грунту, або їх частини, що утворюються при природному відмиранні дерев або пошкодженні шкідниками, буреломом, снігопадом тощо». Окрім того, таксова вартість зазначеної деревини згідно прейскуранту 05-07 становить 3,70 грн. Тому, враховуючи те, що валіжні дерева не є предметом незаконної порубки і враховуючи низьку таксову вартість цієї деревини, проводити заходи по розшуку осіб, які привласнили зазначену валіжну деревину було недоцільно.
 
* * *
Категорія справи № 644/1043/17 Адміністративні справи; Справи зі спорів з приводу охорони навколишнього природного середовища, зокрема зі спорів щодо:.
Надіслано судом: 10.07.2017. Зареєстровано: 11.07.2017. Оприлюднено: 13.07.2017.
Дата набрання законної сили: 18.07.2017
05.07.2017
Справа № 644/ 1043 /17
н/п 2-а/644/ 94 /17
П О С Т А Н О В А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 липня 2017 року                                                                                  м. Харків
Орджонікідзевський районний суд м. Харкова
 
В С Т А Н О В И В:
19 грудня 2016 р. помічник лісничого ОСОБА_3 винесла постанову №12 про накладення на нього адміністративного стягнення. У постанові зазначено, що він вчинив правопорушення, відповідальність за яке, передбачена ст. 65 КУпАП, тим, що здійснив незаконну порубку сухостійного (валежного) дерева породи дуб, і що в результаті цього порушення заподіяна шкода лісовому господарству на суму 1522,40 грн., що розрахована за додатком №1 до постанови   КМУ від 28.07.2008 р. №665.
Позивач вважає дії відповідачів незаконними, посилаючись на наступне.
 
Постанова КМУ від 27 липня 1995 року за №555, «Про затвердження санітарних правил у лісах України» http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2016_10_26/pravo1/KP950555.html?pravo=1 передбачає вичерпний перелік окремих заходів для поліпшення санітарного стану лісів, так відповідно до п. 4 такими заходами є: вибіркові санітарні рубки; суцільні санітарні рубки; ліквідація захаращеності; профілактика виникнення та поширення осередків шкідників і хвороб лісу, боротьба з ними і захист заготовленої деревини від шкідників і хвороб лісу.
 
Таким чином ліквідація захаращеності - це окремий захід, який не має відношення до будь-якої рубки. У пункті 34 цієї постанови розкривається саме поняття такого окремого заходу як ліквідація захаращеності, ліквідація захаращеності здійснюється шляхом прибирання поваленого сухостою (з відхиленням стовбура більше ніж на 30 градусів від вертикальної осі) та хмизу», що позивач і здійснив. За ліквідацію захаращеності ніяким законом не передбачено відповідальності і такі дії не заборонені.
 
За визначенням, можна здійснити рубку тільки стоячого дерева(на пні), але не валежника який вже лежить, повалений вітром або шкідниками і який зрубати, або припинити йому росту вже не можна.
 
При розгляді справи помічник лісничого Дергачівського лісництва ДП «Харківська НДС» ОСОБА_3 грубо порушила вимоги, передбачені ст. ст. 245, 279 КУпАП.
Суд, дослідивши матеріали справи, оцінивши наявні в матеріалах справи докази, вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню виходячи з наступного.
Оцінивши наявні в матеріалах справи докази, суд вважає, що протокол про адміністративне правопорушення, за ст. 65 КУпАП складено майстром лісу Дергачівського лісництва ДП «Харківська ЛНДС» ОСОБА_2 безпідставно.
 
У звязку з цим і постанова винесена помічником лісничого Дергачівського лісництва ДП «Харківська ЛНДС» ОСОБА_3 є такою, що винесена за відсутності в діях позивача складу адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 65 КУпАП.
 
Відповідно до ст. 105 ЛК України, відповідальність за порушення лісового законодавства несуть особи, винні у: 1) незаконному вирубуванні та пошкодженні дерев і чагарників; 2) знищенні або пошкодженні лісу внаслідок підпалу або недбалого поводження з вогнем, порушенні інших вимог пожежної безпеки в лісах; 3) знищенні або пошкодженні лісу внаслідок його забруднення хімічними та радіоактивними речовинами, виробничими і побутовими відходами, стічними водами, іншими шкідливими речовинами, підтоплення, осушення та інших видів шкідливого впливу; 4) засміченні лісів побутовими і промисловими відходами; 5) порушенні строків лісовідновлення та інших вимог щодо ведення лісового господарства, встановлених законодавством у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів; 6) знищенні або пошкодженні лісових культур, сіянців або саджанців у лісових розсадниках і на плантаціях, а також природного підросту та самосіву на землях, призначених для відновлення лісу; 7) порушенні правил зберігання, транспортування та застосування засобів захисту лісу, стимуляторів росту, мінеральних добрив та інших препаратів; 8) розкорчовуванні лісових ділянок і використанні їх не за призначенням, у тому числі для спорудження жилих будинків, виробничих та інших будівель і споруд без належного дозволу; 9) самовільній заготівлі сіна та випасанні худоби на лісових ділянках; 10) порушенні правил заготівлі лісової підстилки, лікарських рослин, дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід тощо; 11) заготівлі лісових ресурсів способами, що негативно впливають на стан і відтворення лісів; 12) порушенні порядку заготівлі та вивезення деревини, заготівлі живиці і використання інших лісових ресурсів; 13) невнесенні плати за використання лісових ресурсів у встановлені строки; 14) знищенні та пошкодженні відмежувальних знаків у лісах; 15) введенні в дію нових і реконструйованих підприємств, споруд та інших об'єктів, не забезпечених обладнанням, що запобігає негативному впливу на стан і відтворення лісів;16) порушенні строків повернення лісових ділянок, що перебувають у тимчасовому користуванні, або невиконанні обов'язків щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням; 17) пошкодженні сіножатей, пасовищ і ріллі на землях лісогосподарського призначення; 18) знищенні або пошкодженні лісоосушувальних канав, дренажних систем і доріг на лісових ділянках; 19) невиконанні приписів державної лісової охорони та органів виконавчої влади, які здійснюють державний контроль за додержанням законодавства у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів.
 
Ст65 КУпАП передбачена відповідальність за незаконну порубку і пошкодження дерев і чагарників; знищення або пошкодження лісових культур, сіянців або саджанців у лісових розсадниках і на плантаціях, а також молодняка природного походження і самосіву на площах, призначених під лісовідновлення.
 
Об'єктом правопорушення є суспільні відносини, що виникають у сфері раціонального використання лісу, його відтворення та охорона. Предмет цього правопорушення - дерева, чагарники, різноманітні лісові культури та інша рослинність лісу. Предметом правопорушення є сироростучі (живі) дерева і чагарники, які знаходяться на пні та перебувають у лісовому фонді Держави.
 
За дії зазначені як у протоколі про адміністративне правопорушення так і у постанові про накладення адміністративного стягнення за ст. 65 КУпАП відповідальність не передбачена.
П О С Т А Н О В И В:
 
Адміністративний позов ОСОБА_1 до майстра лісу Дергачівського лісництва ДП «Харківська лісова науково-дослідна станція» ОСОБА_2, помічника лісничого Дергачівського лісництва ДП «Харківська лісова науково-дослідна станція» ОСОБА_3 про визнання противоправними дій при складанні протоколу про адміністративне правопорушення та скасування постанови по справі про адміністративне правопорушення- задовольнити.
 
Визнати дії майстра лісу Дергачівського лісництва ДП «Харківська ЛНДС» ОСОБА_2, щодо складання протоколу від 11 грудня 2016 року про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_1 за ст. 65 КУпАП - противоправними.
 
Постанову про накладення адміністративного стягнення №12 від 19 грудня 2016 року винесену помічником лісничого Дергачівського лісництва ДП «Харківська ЛНДС» ОСОБА_3 про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1, якою позивача притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 65 КУпАП та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 85,00 грн. - скасувати.
 
Провадження по справі у відношенні ОСОБА_1 про притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 65 КУпАП закрити у звязку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення.
 
Стягнути з Державного підприємства «Харківська лісова науково-дослідна станція ( код ЄДРПОУ 00994058) на користь ОСОБА_1 понесені судові витрати по сплаті судового збору в сумі 640 (шістсот сорок) грн.
 
***
Кроме этого, нигде в законодательстве Украины нет запрета на заготовку валежника и сухостоя без специальных разрешений.
А поскольку, в соответствии с ч. 1 ст. 19 Конституции Украины, людям разрешено всё, что не запрещено законом (подробнее об этом ниже или здесь http://gromlab.org/07.htm), то, получается, что заготовку сухостоя и валежника можно осуществлять без специальных разрешений.
(Незаконная рубка - заготовка древесины без специальных разрешений - относится к живым деревьям и кустарникам.)
 
***
На самом деле, чтобы законно собирать сухостой и валежник в лесу, необходим лишь паспорт гражданина Украины, которым удостоверяется, что это всё – ваша собственность. Но также желательно иметь при себе следующий документ: Титул власності на природні ресурси України (образец документа ниже или здесь http://gromlab.org/files/Tytul.zip)
 
Статья 13 Конституции Украины. Земля, её недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, которые находятся в пределах территории Украины, природные ресурсы её континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа…
 
Преамбула. Конституция - Основной Закон Украины.
«…от имени Украинского народа - граждан Украины всех национальностей».
 
То есть, вы, как гражданин Украины, представитель Украинского народа, являетесь сособственником объектов права собственности Украинского народа – всех природных ресурсов, в которые входят и леса, в пределах территории Украины.
(Человек, который приобрёл гражданство Украины в порядке, предусмотренном законами Украины и (или) международными договорами Украины, является законным сособственником всех природных ресурсов Украины и является собственником 1/N идеальной доли всех природных ресурсов Украины, где N - количество граждан Украины на момент предъявления этого документа - Титула собственности на природные ресурсы Украины.)
 
***
Стаття 19 Конституції України - свобода і воля для кожного!
 
Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставів межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Примітка: підзаконні акти (постанови, накази, укази, розпорядження, декрети тощо) не є законами України і до законодавства не відносяться).
 
Це означає, що люди, громадяни України, фізичні і юридичні особи здійснюють свої права за принципом "дозволено все, що не заборонено законом", а органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи здійснюють свої повноваження за принципом "дозволено лише те, що передбачено законом".
Таким чином, людям, громадянам України, фізичним і юридичним особам дозволено все, що не заборонено законами України і Конституцією України (Основним Законом України), а органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам заборонено все, що не дозволено (не передбачено, не визначено) законами України і Конституцією України (Основним Законом України).
 
Описание изображения
 
 
***
ТИТУЛ ВЛАСНОСТІ
на природні ресурси України
Земля, її надра, атмосферне повітря, радіочастотний ресурс, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони (далі – природні ресурси України) є об’єктами права власності Українського народу – громадян України всіх національностей.
Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону.
Конституція України є Основним Законом України та має найвищу юридичну силу. Норми Конституції України є нормами прямої дії.
Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.
При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.
Не підлягають застосуванню закони та інші нормативно-правові акти, якими скасовуються конституційні права і свободи людини та громадянина, а також нові закони, які звужують зміст та обсяг встановлених Конституцією України і чинними законами прав і свобод.
 

Громадянин України – людина, яка набула громадянство України в порядку, передбаченому законами України та (або) міжнародними договорами України.

Громадянин України не може бути позбавлений громадянства.
 
Людина_________________________________________________________________ __
(прізвище, ім’я та по-батькові)
паспорт громадянина України серія       №

 

_____________________________________________ _____________________________
(назва, серія та номер документа, який підтверджує громадянство України)
яка набула громадянство України в порядку, передбаченому законами України та (або) міжнародними договорами України, є законним співвласником усіх природних ресурсів України та є власником 1/N ідеальної частки усіх природних ресурсів України, де N – кількість громадян України на момент пред’явлення цього документу.
Паспорт громадянина України, або інший документ, який підтверджує громадянство України, є цілком достатнім для підтвердження прав людини на природні ресурси України.
Власність зобов'язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству.
 
 
Дата підписання:
 
 
 

 

«____» ________________ 20___ р.         ___________________________
                                                                        (особистий підпис людини)
 
ПРАВОВА ОСНОВА
 
Загальна декларація прав людини
Стаття 17
1. Кожна людина має право володіти майном як одноособово, так і разом з іншими.
2. Ніхто не може бути безпідставно позбавлений свого майна.
Конституція України
Стаття 3. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визна­ють­ся в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності дер­жави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.
Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, ви­ключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.
Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.
Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власні­стю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
Стаття 55. …
Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.
Стаття 69. Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії.
Цивільний кодекс України
Стаття 317. Зміст права власності
1. Власникові належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном.
2. На зміст права власності не впливають місце проживання власника та місцезнахо­дження майна.
Стаття 321. Непорушність права власності
1. Право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.
Стаття 322. Тягар утримання майна
1. Власник зобов’язаний утримувати майно, що йому належить, якщо інше не встанов­лено договором або законом.
Стаття 323. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження майна
1. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження (псування) майна несе його власник, якщо інше не встановлено договором або законом.
Стаття 324. Право власності Українського народу
1. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (мор­ської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу.
 
 
***
При желании, перед тем как идти в лес заготавливать дрова в виде сухостоя и валежника, можете встретиться со своим лесником и объяснить ему, что вы собираетесь делать.
Если он будет говорить, что необходимо получить для заготовки сухостоя и валежника специальное разрешение (лесорубный билет или лесной билет), то можно дать ему почитать данные правовые основания.
 
Если лесник будет пугать, что привлечёт вас к административной или уголовной ответственности за незаконную рубку без специального разрешения (которая относится на самом деле к живым деревьям и кустарникам; и кроме того, вам, как сособственнику природных ресурсов, в том числе и лесов, не нужно никакое разрешение на пользование своей собственностью), то можно дать ему почитать приговор Измаильского горрайонного суда Одесской области № 1510180612 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/23592315 в отношении лесничего Измаильского лесничества, которого приговорили к 5 годам лишения свободы по ст. 364 ч. 3 УК Украины (Злоупотребление властью или служебным положением) за то, что он незаконно привлёк гражданина к административной ответственности за сбор им валежника в лесу без специального разрешения.
 
Если во время заготовки вами валежника и сухостоя в лесу лесник или другое должностное лицо государственной лесной охраны захочет вас привлечь к ответственности (начнёт составлять протокол) или будет пытаться изымать у вас добытые вами лесные ресурсы (валежник и сухостой), орудия их добывания, а также ваше транспортное средство и т.п., то можете сразу вызывать полицию и проводить гражданское задержание должностного лица за незаконные действия.
Желательно осуществить видеосъёмку на свой мобильный телефон всей «встречи» с лесником.
 
Так согласно, например, пункта 3 ч. 1 ст. 91 Лесного кодекса Украины должностные лица государственной лесной охраны имеют право «составлять протоколы и рассматривать в соответствии с законодательством дела об административных правонарушениях, о правонарушениях в сфере охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов»;
согласно пункта 6 ч. 1 ст. 91 Лесного кодекса Украины они имеют право «в случае нарушения лесного законодательства изымать в установленном законом порядке у граждан и юридических лиц документы, добытые лесные ресурсы, орудия их добывания, а также транспортные средства, которые были орудием правонарушения, и решать вопрос об их дальнейшей принадлежности и использования».
(3. складати протоколи та розглядати відповідно до законодавства справи про адміністративні правопорушення, про правопорушення у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів;
6. у разі порушення лісового законодавства вилучати в установленому законом порядку у громадян і юридичних осіб документи, добуті лісові ресурси, знаряддя їх добування, а також транспортні засоби, що були знаряддям правопорушення, та вирішувати питання про їх подальшу належність і використання.
 
То есть, если с вашей стороны не было правонарушения - нарушения лесного законодательства (заготавливали только сухостой и валежник), то должностное лицо государственной лесной охраны не имеет право делать подобные действия.
И в случае возникновения подобных действий с его стороны, каждый гражданин, согласно ч. 2 ст. 207 Уголовно-процессуального кодекса Украины имеет право провести гражданское задержание правонарушителя.
 
Каждый гражданин, в соответствии с ч. 2 ст. 207 Уголовно-процессуального кодекса Украины («Законное задержание»), имеет право задержать без постановления следственного судьи, суда любое лицо, кроме указанных в ст. 482 этого Кодекса (то есть, кроме судей и народных депутатов Украины) при совершении или покушении на совершение уголовного преступления или непосредственно после совершения уголовного правонарушения во время непрерывного преследования лица, подозреваемого в его совершении.
Никаких ограничений и исключений по реализации данного права в части задержания гражданами должностных лиц, в том числе в правоохранительной сфере (в отличие, например, от судей и народных депутатов), которые, по мнению граждан, совершают преступление, Уголовным процессуальным кодексом Украины не предусмотрено.
Согласно ч. 3 ст. 207 УПК Украины, каждый, кто не является уполномоченным должностным лицом (лицом, которому законом предоставлено право осуществлять задержание) и задержал соответствующее лицо в порядке, предусмотренном частью второй настоящей статьи, обязан немедленно доставить его к уполномоченному должностному лицу или немедленно сообщить уполномоченное должностное лицо о задержании и местонахождении лица, подозреваемого в совершении уголовного преступления.
 
В статье использованы извлечения из законодательства Украины по состоянию на 31 октября 2016 г. В последующем возможны внесение изменений и дополнений, поэтому необходимо следить за состоянием действующего законодательства Украины. Вся база "Законодательство Украины" http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main/a
 
***
Вкратце.
Поскольку сбор сухостоя и валежника (мёртвых деревьев и кустарников) без наличия специальных разрешений нигде в законодательстве Украины не запрещается и соответственно не относится к незаконной рубке (незаконная рубка относится только к живым деревьям и кустарникам), поэтому можно на законных основаниях без получения специальных разрешений заготавливать дрова в лесу в виде сухостоя и валежника.
На самом деле, чтобы законно собирать сухостой и валежник в лесу, необходим лишь паспорт гражданина Украины, которым удостоверяется, что это всё – ваша собственность. Но также желательно иметь при себе следующий документ: Титул власності на природні ресурси України (образец документа которого выше или здесь http://gromlab.org/files/Tytul.zip)
 
Поэтому, на всякий случай, берите с собой распечатку правовых оснований о заготовке дров в лесу в виде сухостоя и валежника без специальных разрешений + Титул власності на природні ресурси України + свой паспорт гражданина Украины (копию).
Скачать статью в Ворде для распечатывания http://bytdobru.info/doc/doc/drova.rar (версия от 09 марта 2018 г., дополнение к 31 октября 2016 г.)
 
***
В случае изменений, касающихся заготовки дров в виде сухостоя и валежника без наличия специальных разрешений в Украине, будут размещены на эл. странице портала «Быть добру» http://bytdobru.info/statya/5746-pravovye-osnovaniya-zagotovki-drov-iz-suhostoya-i-valezhnika-v-lesu-bez-spetsialnyh-razreshenii-v-ukraine
 
Свои дополнения, замечания присылайте на эл.почту anazemle@bytdobru.info (указав в теме письма «в портал»).

--- Подпишись на рассылки и газеты... --- --- Информационная политика портала... ---

--- Приобрести экотовары "Быть добру"... ---

Поделиться в соц. сетях

Нравится